Fundacja Naszyjnik Północy

Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 
Start arrow Grupy Partnerskie
 •  
 •  
 •  
Grupy Partnerskie Drukuj
29.03.2009.
ImageGrupy Partnerskie to partnerstwa lokalne, które działają według określonych, wspólnie przyjętych zasad. Cechy, które wyróżniają Grupy Partnerskie od innych partnerstw zostały nazwane Standardami Organizacji i Działania. Zgodnie z najważniejszymi standardami Grupa Partnerska:
 • składa się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (samorząd, szkoły itp.), społecznego (organizacje pozarządowe) i prywatnego (przedsiębiorstwa),
 • jest strukturą dobrowolną, otwartą dla nowych partnerów, nieformalną (nie ma osobowości prawnej),
 • działa na rzecz swojego regionu, który jest obszarem o pewnych wspólnych cechach kulturowych, społecznych, historycznych czy przyrodniczych (np. dolina rzeczna, łańcuch górski),
 • funkcjonuje w oparciu o deklarację współpracy i regulamin, wypracowany wspólnie przez partnerów,
 • powołuje sekretariat / biuro, którego zadaniem jest wspieranie partnerstwa,
 • realizuje wspólne cele (zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju) przy pomocy wypracowanej strategii i planu operacyjnego,
 • pozyskuje środki finansowe na działalność z ogólnodostępnych konkursów dotacyjnych, z dobrowolnych wkładów partnerów, od sponsorów i in.,
 • regularnie dokonuje oceny swoich dokonań (monitoring i ewaluacja).
 
Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 

Utworzenie strony zrealizowano dzięki wsparciu:
Ministerstwa Sportu i Turystyki Zarządu Wojewódzka PomorskiegoPomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej