Fundacja Naszyjnik Północy

Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 
Start arrow Marka Lokalna
 •  
 •  
 •  
Marka Lokalna Drukuj
29.03.2009.
Jedną z metod zrównoważonego rozwoju oraz formę przeciwdziałania bezrobociu upatrujemy w wypromowaniu produktów lokalnych.
 
Wspólne prace z Fundacją "Partnerstwo dla Środowiska" rozpoczęły się w 2001 roku od realizacji projektu: "Marka Lokalna - Naszyjnika Północy". Projekt obejmował specjalistyczny cykl szkoleń w zakresie marketingu produktu lokalnego oraz wypracowanie i monitoring planu realizacji poszczególnych wdrożeń. Stworzony w projekcie program dla marki i produktów lokalnych włączony był w działania "Naszyjnika Północy" prowadzące do stymulacji inicjatyw lokalnych oraz walki z bezrobociem.
 
ImageW ramach tego projektu m.in.:
 • przeszkolono 25 osób w zakresie marketingu produktu lokalnego oraz wypracowano plany realizacji poszczególnych wdrożeń,
 • opracowano program promocyjny,
 • opracowano kryteria nadawania certyfikatu Naszyjnika Północy,
 • wydano materiały promocyjne i marketingowe,
 • opracowano projekt graficzny Marki Lokalnej Naszyjnik Północy.
Najlepszym przykładem planu pojedynczego wdrożenia jest projekt: "Witki brzozowe markowym produktem wsi Skowarnki", w ramach którego:
 • przeszkolono przedstawiciela wytwórców produktów z witek brzozowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowano biznes plan,
 • wykonano ofertę handlowo – promocyjną, (wizytówki, ulotki, katalog, teczkę)
 • wykonano wzory poszczególnych wyrobów z witek brzozowych,
 • zaprezentowano je na targach międzynarodowych, krajowych i lokalnych,
 • pozyskano stałych odbiorców wyrobów.
Obecnie wyroby z witek są kandydatem do zaistnienia jako produkt "Marki Lokalnej - Naszyjnika Północy".
 
Pod kierunkiem Olgi Gałek konsultanta ds. Produktu Lokalnego Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” wypracowana została definicja produktu lokalnego, jego kryteria oraz ankieta przydatna do inwentaryzacji produktów i usług w regionie.
Następnie przyjęto ostateczną wersję Znaku Promocyjnego Naszyjnika Północy, który aktualnie rejestrujemy w Urzędzie Patentowym. Oto jego wizerunek i opis:

ImageOprac. Monika Krasnosielska – Żak

Zatwierdzony został również Regulamin Przyznawania, Używania i Posługiwania się Znakiem Promocyjnym Naszyjnik Północy.
 
Zarządzanie "Marką Lokalną - Naszyjnik Północy" powierzyliśmy aktualnie zarejestrowanej Fundacji "Naszyjnik Północy". Do czasu jej uprawomocnienia funkcję tę pełni Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno".

Została dokonana pilotażowa nominacja następujących produktów:
 • mąka debrzneńska pochodząca z młyna p. Eugeniusza Suchowieckiego,
 • chleb barwicki – Gospodarstw Agroturystycznych w Barwicach,
 • chleb debrzneński – Piekarnia Jagusz & Gierłowski.
Dnia 4 marca, podczas seminarium „Zielone Miejsca Pracy” w Debrznie wręczono wyżej wymienionym licencje upoważniające do posługiwania się w roku 2003 Znakiem Promocyjnym Naszyjnik Północy oraz następujące plakietki.

Oprac. Monika Krasnosielska – Żak

Wypracowane procedury są wykorzystywane w kolejnych edycjach konkursu. Obecnie ogłoszona została II edycja Konkursu Promocyjnego Naszyjnika Północy w skali roku (zgodnie z regulaminem) dla produktów i wyrobów rękodzielniczych, użytkowych, usług lokalnych i ważnych społecznie inicjatyw. Projekt ma charakter ciągły.
 
 
 
Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 

Utworzenie strony zrealizowano dzięki wsparciu:
Ministerstwa Sportu i Turystyki Zarządu Wojewódzka PomorskiegoPomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej