Fundacja Naszyjnik Północy

Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 
Start arrow Czysty Biznes
  •  
  •  
  •  
Czysty Biznes Drukuj
29.03.2009.
Od 1998 roku Program Czysty Biznes, realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska.

Firmy Czystego Biznesu stają się bardziej konkurencyjne ponieważ:
  • efektywnie zarządzają zasobami
  • obniżają koszty działalności
  • ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko
  • korzystają z doświadczeń innych firm
  • spełniają wymogi prawa ochrony środowiska
  • zdobywają nowe rynki
  • pozyskują partnerów do realizacji inicjatyw i projektów

Firmy biorą udział w programie poprzez uczestnictwo w Klubach Czystego Biznesu, które zrzeszają przedsiębiorstwa wg siedziby lub profilu działalności.

Każdy klub ma swojego opiekuna - Koordynatora, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z członkami w celu pomocy w korzystaniu z oferty Programu.

Członkowie klubów otrzymują pomoc w postaci doradztwa, informacji i szkoleń.

Adresaci Programu:

Małe i średnie przedsiębiorstwa
główni adresaci Programu Czysty Biznes, firmy produkcyjne lub usługowe, które chcą rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska i BHP.

Duże firmy
zainteresowane ograniczeniem własnych kosztów poprzez uczestnictwo w Programie dostawców i kontrahentów firmy, zapraszane są do Programu w charakterze firmy patronackiej.

Samorządy
zainteresowane udziałem w projektach Czystego Biznesu związanych z podnoszeniem konkurencyjności regionów oraz aktywnym wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podnoszenia ekologicznych standardów działania.
 
Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 

Utworzenie strony zrealizowano dzięki wsparciu:
Ministerstwa Sportu i Turystyki Zarządu Wojewódzka PomorskiegoPomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej