Fundacja Naszyjnik Północy

Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 
Start arrow Produkty lokalne
  •  
  •  
  •  
Produkty lokalne Drukuj
02.04.2009.
Prezentujemy Państwu produkty lokalne rękodzieło, wyroby zarówno artystyczne, użytkowe, jak i spożywcze oraz ważne społecznie inicjatywy, z terenu czterech województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko– pomorskiego, objętego działaniem Naszyjnika Północy. Nasz region posiada bogatą kulturę oraz tradycję. Na jego terenie wielu twórców ludowych wytwarza unikatowe produkty lokalne.

Program Naszyjnik Północy jest inicjatywą podjętą przez Fundację Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" oraz Fundację Partnerstwo dla Środowiska, działające w przekonaniu, że odpowiedzią na problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze terenu Pomorza Środkowego, Borów Tucholskich i Ziemi Krajeńskiej jest integracja działań na polu ochrony środowiska oraz procesów rozwoju społecznego i gospodarczego regionu.

Produkt lokalny – to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Na obszarze działania Naszyjnika Północy, z inicjatywy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, realizowane są dwa ponadregionalne programy:
  • Marka Lokalna Naszyjnik Północy,
  • Greenway Naszyjnik Północy.
Realizacja programów przyczyniła się do współpracy  około 70 wytwórców, 33 gmin oraz 12 powiatów z terenu Pomorza Środkowego.

Dwa razy do roku przeprowadzany jest Konkurs nadania Znaku Promocyjnego Naszyjnik Północy w dwóch kategoriach:
  • artykuły spożywcze,
  • produkty rękodzielnicze i użytkowe oraz ważne społecznie inicjatywy.

Dnia 4 marca 2003 r. w Debrznie, w ramach I edycji Konkursu, dokonano pilotażowej nominacji 3 produktów spożywczych. 

Dnia 16 grudnia 2003 r. odbyło się uroczyste nadanie Znaku Promocyjnego Marka Lokalna Naszyjnik Północy, w ramach II edycji Konkursu. 12 wytwórców produktów artystycznych i użytkowych oraz ważne społecznie inicjatywy uzyskało licencję na używanie Znaku Promocyjnego na rok 2004.

Najlepsze produkty zostały oznaczone w katalogu Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna Naszyjnik Północy.

Konkurs objęty został honorowym patronatem przez Senatora RP Gerarda Czaję oraz patronatem medialnym przez Radio Weekend z Chojnic.

Zapraszamy Państwa na ponadregionalny szlak rowerowy Greenway Naszyjnik Północy, liczący 870 km, na którym zakupić można Produkty Lokalne Naszyjnika Północy.
 
Grupy Partnerskie
Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Wsi Debrzno
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Zarząd Województwa Pomorskiego
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
 

Utworzenie strony zrealizowano dzięki wsparciu:
Ministerstwa Sportu i Turystyki Zarządu Wojewódzka PomorskiegoPomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej